Camera

Để sử dụng hệ thống camera trực tuyến chỉ có thể sử dụng trình duyệt Internet Explorer (IE)

Bước 1:  Vào Website của trường bằng duyệt Internet Explorer (IE).

Bước 2: Click vào link sau để xem camera

              http://mamnon293cctv.dyndns.org:81/

 

      Bước 3: Quý vị gõ tên đăng nhập của lớp con mình và password được cung cấp . Sau cùng là ấn OK. Màn hình sẽ hiện ra giao diện xem camera.

Lưu ý: Camera chỉ xem được bằng trình duyệt IE đã cài đặt ACTIVE X, quý phụ huynh có thể xem tài liệu hướng dẩn ở đây

HƯỚNG DẪN XEM CAMERA TRÊN MÁY TÍNH
HƯỚNG DẪN XEM CAMERA TRÊN SMARTPHONE
 
 
Hd Porn, Free Porn