Mục tiêu của MN 29/3

Mục tiêu của nhà trường là xây dựng để MN 29/3 là bước khởi đầu hoàn hảo, để MN 29/3 là nơi trang bị những hành trang tốt nhất cho con trẻ bước lớp Một. Trẻ sẽ được chăm sóc trong những  điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, trẻ được tham gia chương trình chăm sóc giáo dục phù hợp giúp trẻ khoẻ về thể chất và tinh thần, giàu về thẩm mĩ, nhanh nhẹn, tự lập và chủ động với mọi tình huống trong cuộc sống tập thể, giúp trẻ sẵn sàng bước lên những nhịp cầu cao hơn.
       -  Phát triển tối đa tiềm năng ở trẻ em trên cơ sở tôn trọng những thiên hướng tiềm ẩn cá nhân, giúp các bé phát huy tính tự trọng và độc lập. Trẻ được phát triển toàn diện các lĩnh vực:
        - Phát triển thể chất
        - Phát triển nhận thức
        - Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp xã hội
        - Phát triển tình cảm xã hội và kỹ năng sống
        - Phát triển thẩm mỹ
 Chuẩn bị sẵn sàng cho bé tâm thế chuẩn bị vào lớp Một.

 
 
Hd Porn, Free Porn