Môi trường học tập của Trường MN 29/3 dành cho trẻ

- An toàn, đảm bảo sự phát triển thể chất và sức khoẻ tối đa.
- Khuyến khích phát triển tư duy độc lập và sáng tạo.
- Tôn trọng sự khác biệt của từng cá nhân.
- Khuyến khích phát triển kĩ năng sống, năng lực xã hội, sự thích ứng.
- Làm quen công nghệ thông tin với các chương trình phần mềm  “Học vui cùng Kidsmart”.
- Học nhạc và các chương trình học tập khác tại các phòng đa chức năng.
- Làm quen với chương trình tiếng Anh.
- Đầy sự thân thiện, tình bạn hữu và hoà nhập cộng đồng.

 

 

 
 
Hd Porn, Free Porn