Đội ngũ CBQL và Giáo viên nhân viên của nhà trường

- Đứng đầu trường là ban giám hiệu với nhiều năm kinh nghiệm trong giáo dục mầm non và lãnh đạo có thể dẫn dắt con thuyền trường mầm non 29/3 đi đúng hướng và đảm bảo tốt công tác chăm sóc và giáo dục các mầm non tương lai của đất nước

Copy of IMG 2498

- Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường là những cử nhân Đại học Quản lý Giáo dục, Quản lý Nhà nước, Đại học sư phạm mầm non, có trình độ Lý Luận Chính trị và các nghiệp vụ chuyên ngành khác...


- Đội ngũ giáo viên trẻ được tuyển chọn kĩ lưỡng, có trình độ Đại học  SPMN, Cao đẳng SPMN, luôn nhiệt tình thương yêu trẻ, tôn trọng khả năng tư duy sáng tạo của trẻ thông qua giáo dục trực quan, thể chất, nghệ thuật, ngôn ngữ...

 

* Tập Thể Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mầm Non 29-3:

 

 * Tổ Nhỡ :

 

 

 * Tổ Lớn :

 

 

 

 * Tổ Trẻ  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổ Bé :

 

 

 

 

 
 
Hd Porn, Free Porn